Tags: su-tich-viet-nam-hay-nhat

Sự tích chú Cuội cung trăng

Ngày đăng: 06/03/2019 - Lượt xem: 6643

Chú cuội trong một lần đánh nhau với cọp đã tìm được cây thuốc "cải tổ hoàn sinh". Sau đó anh đem về trồng và cứu giúp cho tất cả mọi người trong đó có cả vợ của anh. Tuy nhiên, vì một lần đãng trí quên lời chồng dặn mà người...