Tags: su-tich-thap-but-kim-nhan

Sự tích Tháp Bút Kim Nhan

Ngày đăng: 21/03/2019 - Lượt xem: 531

Có một anh học trò nghèo nọ khi chuẩn bị lên đường đi thi thì được đàn thú giúp đỡ để có đủ các vật dụng. Trong số đó, cóc đã giúp ăn bằng cách ăn cắp nghiên và bút của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng biết được giận dữ sai thiên lôi...