Tags: su-tich-thanh-lang-chem

Sự tích Thánh làng Chèm

Ngày đăng: 18/03/2019 - Lượt xem: 724

Lý ông Trọng vốn là người khỏe mạnh lạ thường, nhờ đó đã diệt được con giải cứu mẹ. Vua nghe tin liền triệu hồi vào cung nhưng sau ông lại bị mang làm cống vật cho nước Tần. Dẹp giặc xong cho nước Tần và được về thăm nhà, vì...