Tags: su-tich-ong-binh-voi

Sự tích ông bình vôi

Ngày đăng: 05/03/2019 - Lượt xem: 4917

Sự tích kể về một người con gái tính tình vốn kiêu căng. Vì sự mâu thuẫn với chồng của mình mà cô bỏ đi tu rồi trở thành một tu sĩ. Trên đường đi đến đất Thánh để hỏi về con đường tu hành của mình cô đã có thêm hai người...