Tags: su-tich-meo-va-chuot

Sự tích Mèo và Chuột

Ngày đăng: 08/03/2019 - Lượt xem: 1652

Chuột vốn được giữ kho lúa của Trời nhưng vì ham ăn nên đã bị đuổi xuống Hạ giới tiếp tục trông coi kho thóc cho người dân. Nhưng vì vẫn thói hư tật xấu cũ nên nhà Trời mới quyết định cho Mèo xuống để trông chừng.