Tags: su-tich-hon-vong-phu

Sự tích Hòn Vọng Phu

Ngày đăng: 19/03/2019 - Lượt xem: 637

Người anh trong một lần chặt mía đã vô tình làm trúng phải em mình nên đành bỏ nhà ra đi. Về sau khi anh lấy vợ mới nhận ra rằng đó chính là em gái của mình. Sau đó, trong một lần ra khơi chàng đã không trở về nữa và để vợ con vì trông...