Tags: su-tich-cung-ga-dem-giao-thua

Sự tích cúng gà đêm giao thừa

Ngày đăng: 20/03/2019 - Lượt xem: 961

Truyền thống cúng gà đêm giao thừa xuất phát từ việc các dũng sĩ khi bắn rụng 9 Mặt Trời đã làm cho Mặt Trời thứ 10 hoảng sợ. Khi đó, loài gà đã cất tiếng gáy và làm cho Mặt Trời nhìn xuống. Từ đó, đêm giao thừa sẽ cúng gà với...