Tags: su-tich-cu-mai

Sự tích củ mài và cây cơm nguội

Ngày đăng: 21/03/2019 - Lượt xem: 821

Hai vợ chồng nọ nhà nghèo nhưng đông con nên không đủ ăn. Chính vì vậy đàn con phải vào rừng kiếm ăn rồi hóa thành loài chim Phung. Khi cha mẹ mang thức ăn về không thấy con đâu nên đau khổ rồi vì kiệt sức mà chết. Đàn chim Pung lập tức...

Sự tích củ mài

Ngày đăng: 10/03/2019 - Lượt xem: 469

Có hai vợ chồng nọ vì có quá nhiều con lại gặp mất mùa đói kém mà không đủ sức nuôi các con. Vì quá đói khổ các con đều đã hóa thành chim còn đôi vợ chồng cũng vì kiệt sức mà chết đi. Tại đó mọc lên cây lạ mọc ra củ mài.