Tags: su-tich-con-chuon-chuon

Sự tích con chuồn chuồn

Ngày đăng: 19/03/2019 - Lượt xem: 3148

Chuồn Chuồn được giao nhiệm vụ trông coi thời tiết. Dù được Tò Vò nhắc làm tổ để đề phòng mưa bão nhưng Chuồn Chuồn không nghe. Cũng vì quá ham chơi nên quên nhiệm vụ của mình. Mưa bão ập đến, Chuồn Chuồn gặp nạn.....