Tags: su-tich-chuong-trong-mo

Sự Tích Chuông, Trống, Mõ

Ngày đăng: 21/03/2019 - Lượt xem: 1468

Chàng thư sinh nọ trên đường đi thi đã cứu được con chạch với hi vọng "cứu vật trả ơn". Tuy nhiên sau đó anh lại hay tin chính con vật này đang làm điều ác ăn thịt người và muốn phân bua với nó. May sao nhờ có Phật Tổ nên mọi việc...