Tags: su-tich-cay-nhan

Sự tích cây nhãn

Ngày đăng: 20/03/2019 - Lượt xem: 4977

Một em bé nọ vô tình tìm được một cái trứng Rồng, sau khi trứng nở ra Rồng con đã ở lại với em. Cùng lúc đó, có một tên cướp vì muốn làm vua nên quyết tâm lấy được mắt Rồng. Khi hắn sai Quạ đến lấy Rồng con đã bị mù nhưng...