Tags: su-tich-cay-khe

Sự tích cây Khế

Ngày đăng: 19/03/2019 - Lượt xem: 3567

Hai anh em nọ được cha mẹ chia đều gia tài, người em vốn siêng năng nên đã bị anh đuổi ra ở riêng trong căn nhà tranh lụp xụp cùng cây khế. Đến mùa, có một chú chim đến ăn và trả ơn cho người em bằng vàng. Người anh tham lam thấy thế...