Tags: su-tich-cay-chuoi

Sự tích cây chuối

Ngày đăng: 06/03/2019 - Lượt xem: 1849

Để chuẩn bị cho cuộc thi của Thần Cây và thể hiện sự yêu thương của mình đối với con, Tiêu Lá đã nghĩ ra một loài cây mới với ý tưởng từ những hình dáng của con mình. Sau đó, trước sự quấy phá của chim ác Tiêu Lá vẫn nỗ lực...