Tags: su-tich-cai-mo

Sự tích cái mõ

Ngày đăng: 21/03/2019 - Lượt xem: 936

Cá Kình có oán với nhà sư. Nhưng sau khi nghe nhà sư nói thì cá Kình không oán trách nữa mà còn biết ơn nhà sư. Sau cái mõ được phổ theo hình con cá.....