Tags: su-tich-12-con-giap

Sự tích 12 con giáp

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 2795

Khi xưa tên các loại vật đều do Ngọc Hoàng đặt cho và ngài đang muốn chọn một số con vật nào đó xứng đáng để đặt tên năm và làm chúa tể thay mặt Ngọc Hòang cai quản ở hạ giới. Đến ngày hẹn các loại vật tất bật lên trời ...