Tags: so-vo

Ai sợ vợ nhất ????

Ngày đăng: 24/02/2019 - Lượt xem: 1241

Sư cụ ngồi nói chuyện với mấy người khách, có người đặt câu hỏi:     – Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất? Chưa ai dám trả lời, thì sư cụ đã nhận ngay:     – Chắc là tui đây sợ nhất! Mọi người l...