Tags: my-chau-trong-thuy

Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy

Ngày đăng: 19/03/2019 - Lượt xem: 3612

An Dương Vương vốn có một chiếc nỏ thần được thần Kim Quy ban tặng để trấn giữ thành Cổ Loa. Sau khi gả Mỵ Châu cho Trọng Thủy thì đã để hắn biết được và tìm cách đánh tráo. Sau khi tráo nỏ thần thành công, Triệu Đà đã đem quân...