Tags: ke-chuyen-co-tich-cho-be

Sự tích chùa Một cột

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 1710

Ngày xưa, vào đời Lý, vua Lý Thái Tôn là một tín đồ nhiệt thành của đạo Phật, theo phái Vô Ngôn Thông. Thuở bấy giờ, đạo Phật đang độ bành trướng, riêng triều đại này nhà vua truyền xây 95 ngôi chùa mới, trùng tu lại tất cả nh...