Tags: gan-muc-thi-den-gan-den-thi-sang

Giải thích thành ngữ Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Ngày đăng: 18/02/2021 - Lượt xem: 14790

Có thể nói rằng câu thành ngữ “gần mực thì đen gần đèn thì sáng” là một lời dạy bảo, răn đe sâu sắc của ông cha ta đã để lại. Giúp cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn hơn về mối quan hệ giữa môi trường sống xung quanh ta với...