Tags: cong-cha-nhu-nui-thai-son

Phân tích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

Ngày đăng: 22/11/2019 - Lượt xem: 1567

Lời bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn tuy rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa thật to lớn, bài ca dao ca ngợi công lao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở đạo làm con phải biết lấy chữ hiếu làm đầu.