Tags: con-ca

Con Cá Và Cần Câu - Bàn Về Cách Nghĩ Và Thái Độ Sống

Ngày đăng: 25/02/2020 - Lượt xem: 16765

Câu chuyện Con cá và cần câu là câu chuyện ngụ ngôn xưa, tùy từng giai đoạn nó được chế tác thành “phiên bản” mới, mang ý nghĩa của thời đại đó. Từ “phiên bản” cũ đề cao công cụ, rồi đề cao phương pháp, nay tôi giới thiệu...

Sự tích con cào cào

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 877

Cào cào xưa kia là một cô gái đẹp. Tính cô thích ăn diện nhưng vì nhà nghèo nên cô chưa được thỏa ý muốn. Một hôm, nhà vua bị mất một cô công chúa. Vua sai quân lính đi tìm khắp đó đây. Lúc đó cô gái đẹp đang kiếm củi bên một...