Tags: co-be-quang-khan-do

Ý nghĩa giáo dục truyện cô bé quàng khăn đỏ

Ngày đăng: 16/11/2019 - Lượt xem: 29232

Cô bé quàng khăn đỏ khi mang bánh đến cho bà đã gặp phải chó sói. Nhưng vì cô không nghe lời mẹ đã đi qua khu vườn và gặp phải chó sói. Chó sói biết được nên đã ăn thịt bà và sau đó ăn luôn cả cô vào bụng. Cuối cùng, nhờ có bác...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày đăng: 12/08/2019 - Lượt xem: 22320

Truyện cổ tích Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, truyện kể về cô bé quàng khăn đỏ và chó sói. Không nghe lời mẹ nên cô bé quàng khăn đỏ đã gặp chuyện không may