Tags: chuot

Mèo và chuột

Ngày đăng: 24/02/2019 - Lượt xem: 419

Một con mèo chết và lên thiên đường, Thượng đế hiện ra và nói: – Con là một con mèo tốt khi còn sống. Bây giờ con mong ước gì sẽ được nấy…”. Con mèo nói: – “Con sống trong một gia đình nghèo khó, suốt cuộc đời phải...

Đám cưới chuột

Ngày đăng: 24/02/2019 - Lượt xem: 27417

Đây là một chú chuột nhắt. Một chú Chuột Nhắt còn trẻ. Tuy vậy, cứ thực sự thì diện mạo của chú cũng chẳng có vẻ mĩ miều gì mấy. Đó là tôi còn nể Chuột Nhắt mà giới thiệu với bạn đọc thế, chứ thẳng thừng ra nhiều họ C...

Gốc Tích Tiếng Kêu Của Vạc, Cộc, Dủ Dỉ, Đa Đa Và Chuột

Ngày đăng: 09/03/2019 - Lượt xem: 694

Cò và Vạc, Cộc, Dủ Dỉ, Đa Đa Và Chuột vốn là anh em thân thiết. Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi khi chỉ sau một ván bạc tất cả tài sản của Vạc, Cộc, Dủ Dỉ, Đa Đa đều thuộc về cò với sự giúp sức của Chuột. Từ đó, Vạc, Cộc,...

Sự tích Mèo và Chuột

Ngày đăng: 08/03/2019 - Lượt xem: 1652

Chuột vốn được giữ kho lúa của Trời nhưng vì ham ăn nên đã bị đuổi xuống Hạ giới tiếp tục trông coi kho thóc cho người dân. Nhưng vì vẫn thói hư tật xấu cũ nên nhà Trời mới quyết định cho Mèo xuống để trông chừng.