Tags: cau-chuyen-bo-dua

Ý nghĩa giáo dục từ câu chuyện bó đũa

Ngày đăng: 18/10/2019 - Lượt xem: 25473

Câu chuyện kể về thử thách của người cha dành cho 5 người con là bẻ bó đũa. Thông qua đó, nói về bài học quý giá về sự đoàn kết giữa những người thân trong gia đình với nhau.

Video: Câu chuyện bó đũa

Ngày đăng: 18/10/2019 - Lượt xem: 830

Câu chuyện bó đũa, câu chuyện ý nghĩa về tình cảm anh em, về sức mạnh của sự đoàn kết. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một người nhà giàu, sinh được năm người con.