Tags: cau-be-mo-coi-va-bat-lua-than

Video: Cậu bé mồ côi và bật lửa thần

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 398

Xưa, có một đứa bé mồ côi, không anh em, cũng chẳng có họ hàng thân thích. Mồ Côi phải đi xin ăn. Nhưng lang thang hết làng nọ sang xóm khác, chẳng mấy khi Mồ Côi được no bụng. Một hôm, Mồ Côi gặp thầy mo già đi cúng ở làng bên đan...