Tags: can-cau

Con Cá Và Cần Câu - Bàn Về Cách Nghĩ Và Thái Độ Sống

Ngày đăng: 25/02/2020 - Lượt xem: 16768

Câu chuyện Con cá và cần câu là câu chuyện ngụ ngôn xưa, tùy từng giai đoạn nó được chế tác thành “phiên bản” mới, mang ý nghĩa của thời đại đó. Từ “phiên bản” cũ đề cao công cụ, rồi đề cao phương pháp, nay tôi giới thiệu...