Tags: cai-chen-gao-dua

Cái Chén Gáo Dừa

Ngày đăng: 19/03/2019 - Lượt xem: 2332

Vợ mất, người cha khóc đến mắt mờ đi nhưng vẫn cố gắng làm việc để nuôi con thành tài. Sau khi con trở thành quan tri huyện và lấy vợ, họ rất hiếu thảo với cha nhưng vì một chút tiếc của mà họ đã lấy gáo dừa để làm chén cho cha...