Tags: cám dỗ

Cám dỗ chính là mây mù che phủ lý trí

Ngày đăng: 26/03/2019 - Lượt xem: 128

Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của bạn. Một con cáo phát hiện một chuồng gà, nhưng con cáo đó vì quá mập nên khôn...