Tags: bai-ca-dao-cong-cha-nhu-nui-thai-son

Phân tích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

Ngày đăng: 18/02/2021 - Lượt xem: 11485

Lời bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn tuy rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa thật to lớn, bài ca dao ca ngợi công lao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở đạo làm con phải biết lấy chữ hiếu làm đầu.