Tags: bà ngoại

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày đăng: 22/03/2019 - Lượt xem: 3069

Truyện kể về cô bé quàng khăn đỏ và chó sói. Vì không nghe lời mẹ nên cô bé quàng khăn đỏ đã gặp chuyện không may.....